ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΦΙΛΩΝ ΠΑΟΚ

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΦΙΛΩΝ ΠΑΟΚ <<ΠΑΟΚΤΣΗΣ>>

Τ.Θ. 11 141 – 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

FAX. 031-950961

E-MAIL: paoktsis@paok.gr

WEB PAGE: http://www.paok.de/paoktsis

 

 

Τεύχος 1 - 29 Σεπτεμβρίου 1995
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Return to homepage